Skip to main content

迪斯尼神奇英语全套 (MP4+MP3+WORD文本教材)

《迪士尼神奇英语》采用多媒体学习模式,以动为主,动静结合,内容编排循序渐进、科学合理。学习课程以妙趣横生的卡通形象、丝丝入扣的故事情节,一个个不完全相同的句子,精选的词汇、句型在不同的画面中反复出现,夸张自然的语音、语调,使学生在享受精美画面和原味美语的同时,自然主动甚至无意识的培养“语感”,加深对英语表达方式的理解,养成用英语表达的习惯。

教材特点:
一、这套教材,看似内容简单,其实不然,它的含金量很高,每一课都包含有100多个不完全相同的英语句子。教材中活泼、生动、有趣味的内容对于活泼、爱动、喜欢热闹、富有生命力的孩子具有极大的吸引力。使用时要注意帮助孩子把握进度,引导孩子不能只从兴趣出发,一味往下学,要保证孩子对每一课都反复看几遍,听几遍。反复地观看这套教材,可以帮助孩子自然而然地掌握英语交流的技巧,培养语言的应用能力,对提高孩子的英语水平绝对是有百益而无一害的。
二、产品设计理念符合我国小学英语新课标小学阶段的教学要求设计,采用“母语教学法”、“肢体语言教学法”、“自然拼音法”、 “互动教学法”、“ 情景教学法”、“歌谣和韵律教学法”,突出兴趣培养、重视双向交流。
三、紧密结合英语教学中视,听、说、唱环节,循序渐进的培养孩子的英语感知和运用能力。为孩子奠定坚实的英语学习、健康的身心素质基石。
四、妙趣横生的卡通形象,精选的词汇、句型在不同的画面中反复出现,使小朋友享受精美画面和原味英语的同时,自然主动甚至无意识的培养“语感”,加深对英语表达方式的理解,养成用英语表达的习惯。

内容目录:
·         1. 迪斯尼神奇英语.01.hello
·        2. 迪斯尼神奇英语.02.family
·        3. 迪斯尼神奇英语.03.friends
·        4. 迪斯尼神奇英语.04.happy.houses
·        5. 迪斯尼神奇英语.05.animal.friends
·        6. 迪斯尼神奇英语.06.it's.deliciou
·        7. 迪斯尼神奇英语.07.happy.birthday
·        8. 迪斯尼神奇英语.08.tick.tock.time
·        9. 迪斯尼神奇英语.09.night.and.day
·        10. 迪斯尼神奇英语.10.let's.play
·        11. 迪斯尼神奇英语.11.numbers
·        12. 迪斯尼神奇英语.12.at.home
·        13. 迪斯尼神奇英语.13.my.body
·        14. 迪斯尼神奇英语.14.party.time
·        15. 迪斯尼神奇英语.15.cooking
·        16. 迪斯尼神奇英语.16.the.forest
·        17. 迪斯尼神奇英语.17.the.sea
·        18. 迪斯尼神奇英语.18.let's.travel
·        19. 迪斯尼神奇英语.19.colours
·        20. 迪斯尼神奇英语.20.wild.animals
·        21. 迪斯尼神奇英语.21.funny.faces
·        22. 迪斯尼神奇英语.22.country.life
·        23. 迪斯尼神奇英语.23.music
·        24. 迪斯尼神奇英语.24.mountains
·        25. 迪斯尼神奇英语.25.changing.seasons
·        26. 迪斯尼神奇英语.26.fairyland
·        27. 迪斯尼神奇英语.27.the.city
·        28. 迪斯尼神奇英语.28.wild.west
·        29. 迪斯尼神奇英语.29.everyday.life
·        30. 迪斯尼神奇英语.30.big.and.small
·        31. 迪斯尼神奇英语.31.faraway.places
·        32. 迪斯尼神奇英语.32.villains

链接: http://pan.baidu.com/s/1dEGzar3 

密码: [reply]qckj[/reply]

您可能对以下内容也感兴趣:

三藏

三藏

微信添加朋友 找找阿姨,网上预约保姆、月嫂、钟点工,在线预订保洁服务。

发表评论